Tre skånska byggbolag i samma koncern skulle slås ihop och bli södra Sveriges största byggare. Vi utvecklade namn, logo, payoff, grafisk profil, PR och intern och extern kommunikation för det nya varumärket. De tre bolagen hade fötterna långt ner i den skånska myllan, så närheten till kunden, omsorgen om trakten och trygghet för personalen var värden att ta fasta på. Men vi ville också att det skulle vara tydligt att bolaget ligger bakom några av de största byggena i Skåne. Och logotypen skulle få företaget att uppfattas som rejält, enkelt och stort.
I slutet av maj 2014 lanserades Thage på bygget av Malmö Högskolas nya flaggskeppshus mitt i stan, bland annat med en fest för alla anställda i koncernen.

Thage har cirka 450 anställda och omsätter omkring en miljard kronor.

linkedin facebook twitter

Thage_logotyp_900x515

thage_portfolio_900x600

thage_grafisk_profil_chart

thage-web-neuwasser_900px

thage_responsive_web_iphone_ipad_900x5862

thage_internbroschyr_uppslag2