Hedgefondens affärsidé byggde på att leverera avkastning enligt en modell som hade maximalt 25% korrelation mot utvecklingen i andra tillgångsslag. Vi tog fram namn, grafisk profil och web för fonden.

Cirkel i kvartiler – Den typografiska lösningen byggde på kvartiler. Och hade sin grund i varumärkets ambition, ”Max .25 korrelation”.

linkedin facebook twitter

neuwasser_ahead_logo

neuwasser_ahead_quarters


Några fler kundexempel