Marlin Cheval är ett träningsstall för travhästar. Vi ville att varumärket skulle spegla både deras internationella verksamhet och det faktum att de bedriver hästträning på ett modernt sätt – deras träningsfilosofi innefattar nytänkande inom näringslära, hästfysiologi och välbefinnande genom varsam och variationsrik träning. Men stallets ambitioner skulle också vara att ta hand om hästägarna på ett nytt sätt. Genom att fixa events, resor och utbildningar skulle de göra hästägandet ännu roligare. Och göra ägarna till tryggare och kunnigare hästköpare. Stallet skulle alltså inte bara träna hästar.
När vi tog fram varumärkesstrategi och grafisk profil hade vi som mål att få stallet att sticka ut ordentligt. Bland annat med kommunikation som skiljde sig från mängden. Men framför allt med en grafisk design som var stark och snabbt kunde fånga uppmärksamhet vid tävlingar. Det finns strikta regler för hur kuskdräkter får utformas så en utmaning var att få Marlins kuskar att synas bra i startfälten på TV.

linkedin facebook twitter

marlin_cheval_logotyp_02

marlin_cheval_dress_marcus

neuwasser_marlin_cheval_webdesign

Neuwasser_Marlin_cheval_900x600_dress_front

Neuwasser_Marlin_cheval_900x600_dress_rygg