Vi började jobba med Skim Kayaks redan när båtarna bara var en i idé i grundarnas huvuden. Varumärket skulle spegla ambitionen att erbjuda högkvalitativa havskajaker för paddling under tuffa förhållanden till paddlare som ville ha en båt de kunde utvecklas med.
Neuwasser levererade varumärkes- och kommunikationsstrategi, grafisk design, produktgrafik och kommunikation. I allt ifrån annonser och broschyrer till kläder och mässmaterial.

linkedin facebook twitter

neuwasser_skim_logotype

skim_outdoor
Göran gillar kaffepauser.

skim_kayaks_illu
Båtarnas grafik är fin.

Annons för Skim Kayaks i tidningen Paddling.

Annons för Skim Kayaks i tidningen Paddling.

skim_folder

skim_kayaks_docu